ประเภท อื่นๆ
ชื่อ/ร้าน ส.บาดาล
ที่อยู่/สถานที่ บ้านซับผักกูด ต.ห้วยไร่
อำเภอ อ.คอนสวรรค์
คำอธิบาย/โฆษณา รับเจาะบาดาล
เบอร์ติดต่อ 081-4709215