ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม
ชื่อ/ร้าน แสงจันทร์ไส้กรอกอิสาน
ที่อยู่/สถานที่ 501 ถ.นิเวศรัตน์ ซอยหลังโรงแรมเลิศนิมิตร
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา ร้านค้าอยู่ในตลาดสดเทศบาล 1 จำหน่าย ไส้กรอก หม่ำหมู หม่ำเนื้อ แหนม 501 ถ.นิเวศรัตน์ ซอยหลังโรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
เบอร์ติดต่อ 0810768043