ประเภท อื่นๆ
ชื่อ/ร้าน แผงร้านถนนคนเดิน ที่277
ที่อยู่/สถานที่
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา งานประดิษฐ์รีไซเคิลกระป๋องและศิลปะงานลวดดัด
เบอร์ติดต่อ 081-3215752