ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม
ชื่อ/ร้าน บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่/สถานที่ ต.โคกมั่งงอย
อำเภอ อ.คอนสวรรค์
คำอธิบาย/โฆษณา ขายข้าวไลซ์เบอร์รี่ ปลูกเอง จ้า 118 หมู่ 11 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เบอร์ติดต่อ 089-6295131,089-7113865