ประเภท ที่พัก
ชื่อ/ร้าน โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
ที่อยู่/สถานที่ 105 หมู่ 4 ต. บ้านเล่า
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา ที่พักมาตรฐาน พร้อมห้องประชุมสัมมนา ที่สามารถรองรับลูกค้าได้สูงสุดถึง 1500 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
เบอร์ติดต่อ 098-2348887