ประเภท อื่นๆ
ชื่อ/ร้าน เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน
ที่อยู่/สถานที่
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา ขายเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน ใช้สำหรับค้นหาของมีค่าโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดิน
เบอร์ติดต่อ 083 - 883 - 8181