ประเภท อื่นๆ
ชื่อ/ร้าน เครื่องมือแพทย์
ที่อยู่/สถานที่ ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา งานเครื่องมือแพทย์ ,งานสแตนเลส
เบอร์ติดต่อ 095-167-1449