ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม
ชื่อ/ร้าน บริษัทพุฒิชัยพัฒนา
ที่อยู่/สถานที่ 379/123ก.ถนนโนนม่วง
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา รับสมัครสาวยาคูลท์ประจำอำเภอบำเหน็จณรงค์
เบอร์ติดต่อ 0892858197