ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม
ชื่อ/ร้าน ร้าน ขาหมู 100 ขา
ที่อยู่/สถานที่ 5แยกโนนไฮ
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา ร้านข้าวขาหมู อาหารตามสั่ง
เบอร์ติดต่อ 084-6594382