ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม
ชื่อ/ร้าน ภูเชียงทา ช็อป
ที่อยู่/สถานที่ 179 ม.3 ต.โคกสะอาด
อำเภอ อ.หนองบัวระเหว
คำอธิบาย/โฆษณา สินค้าสมุนไพรออร์แกนิค สินค้าเพื่อสุขภาพ ของฝากชัยภูมิ ความภูมิใจของคนหนองบัวระเหว
เบอร์ติดต่อ 0844558480