ประเภท ที่พัก
ชื่อ/ร้าน ไร่สตอเบอรี่ แอท คอนสาร
ที่อยู่/สถานที่ 43 หมุ่ที่ 1 บ้านนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ
อำเภอ อ.คอนสาร
คำอธิบาย/โฆษณา จำหน่ายต้นพันธุ์ ไหล สตอเบอรี่ หลากหลายสายพันธุ์ อาทิพระราชทาน 80 329 โชกุล อเมริกา เบลเยี่ยม
เบอร์ติดต่อ 0959825186,044056319