ประเภท การศึกษา
ชื่อ/ร้าน โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม
ที่อยู่/สถานที่ ตำบลกุดเลาะ
อำเภอ อ.เกษตรสมบูรณ์
คำอธิบาย/โฆษณา รับสมัครครูผุ้ช่วย 3 อัตรา เพชชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ 044-847039