ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม
ชื่อ/ร้าน น้ำดื่มดาวเงิน
ที่อยู่/สถานที่ ต.กุดเลาะ
อำเภอ อ.เกษตรสมบูรณ์
คำอธิบาย/โฆษณา รับสมัครพนักงานขับรถ 2 อัตรา เพศชาย อายุ 25 - 50ปี มีใบขับขี่รถยนต์
เบอร์ติดต่อ 044-847039