ประเภท อื่นๆ
ชื่อ/ร้าน ขายที่ดิน15ไร่หนองข่า
ที่อยู่/สถานที่
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา ที่ดิน ภทบ 5 13 ไร่ บ้านสมบูรณ์ หมู่ 7 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูณ์ จังหวัด ชัยภูมิ จำนวน 13 ไร่ เหมาะเพาะปลูกเพื่อการเกษตร พื้นที่ชุ่มน้ำตลอดทั้งปี เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกเพื่อการเกษตร พืชไร่ พืชสวน นา เนื่องจากเป็นดินตะกอนสีดำที่มีแร่ธาตุสูง มีคุณค่าทางอาหารของพืชผล และยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดทั้งปี ทำให้สามารถได้รับผลผลิตทางเกษตรประมาณมากและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี Line ID: bombern
เบอร์ติดต่อ 0830694593