ประเภท อื่นๆ
ชื่อ/ร้าน น้อยพันธุ์ปลา
ที่อยู่/สถานที่ อำเภอหนองบัวแดง
อำเภอ อ.หนองบัวแดง
คำอธิบาย/โฆษณา จำหน่ายปลาหมอแปลงเพศ
เบอร์ติดต่อ 0860857560