ประเภท การศึกษา
ชื่อ/ร้าน Molamesan Radio
ที่อยู่/สถานที่ ตำบลบุ่งคล้า
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา คุณสามารถรับฟังได้ที่ Youtube จัดรายการสดตลอด 24ชั่วโมง โดยพิมพ์ว่า Molamesan Radio
เบอร์ติดต่อ 0883701463