ประเภท อื่นๆ
ชื่อ/ร้าน ขอนแก่นโดรนทีม
ที่อยู่/สถานที่ 21/3ถ. ศรีจันทร์ต ในเมืองอเมือง
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา ถ่ายภาพมุมสูง
เบอร์ติดต่อ 0898899449