ประเภท อื่นๆ
ชื่อ/ร้าน Thai Treasure Hunting
ที่อยู่/สถานที่ 36/55 ถนนในเมือง
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา ขายเครื่องค้นหาของมีค่าโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดิน
เบอร์ติดต่อ 083 - 883 - 8181