ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม
ชื่อ/ร้าน ร้านนมเป็นต่อ
ที่อยู่/สถานที่ ถนนโนนม่วง
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา สัมผัสกับบรรยากาศดีๆ และความเป็นกันเองได้ที่ร้านนม เป็นต่อ
เบอร์ติดต่อ 044-817117
เว็บ/facebook https://www.facebook.com/pento.coffeeขอบคุณที่ใช้บริการ www.chaiyaphumlink.com
ต้องการ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ เว็บมาสเตอร์
โทร. 0897977746 เมล์ yo19_19@hotmail.com