ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม
ชื่อ/ร้าน ร้านนมเป็นต่อ
ที่อยู่/สถานที่ ถนนโนนม่วง
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา สัมผัสกับบรรยากาศดีๆ และความเป็นกันเองได้ที่ร้านนม เป็นต่อ
เบอร์ติดต่อ 044-817117