ประเภท อื่นๆ
ชื่อ/ร้าน ขายอ้อย
ที่อยู่/สถานที่ อำเภอบ้านแท่น
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา ขายอ้อย จำนวน 30 ไร่และให้เช่า
เบอร์ติดต่อ 0805179549