ประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม
ชื่อ/ร้าน ป.ปลาเผา
ที่อยู่/สถานที่ 183/1 ต.ท่าหินโงม
อำเภอ อ.เมืองชัยภูมิ
คำอธิบาย/โฆษณา ร้านอาหารไทยซีฟู๊ด จังหวัดชัยภูมิ ร้านปปลาเผา
เบอร์ติดต่อ 0940928786