ประเภท ที่พัก
ชื่อ/ร้าน บ้านป่าดินหินงาม
ที่อยู่/สถานที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อำเภอ อ.เทพสถิต
คำอธิบาย/โฆษณา ที่พัก รีสอร์ท บ้านพัก ใกล้ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
เบอร์ติดต่อ 0871072000